2022: Trafikksikker skoleveg del 3 – Kvaløya


På oppdrag for Tromsø Kommune v/Tenk Tromsø bygde vi i 2022 trafikksikre skoleveger for barna på Kvaløya herunder:

  • Oppgradering av 380 meter fortau i Kobbevegen med belysning og fartsdempende løsninger
  • Etablering av 125 meter fortau i Karveslettvegen og opprusting av eksisterende busstopp
  • Etablering av 120 meter nytt fortau i Timoteivegen
  • Oppgradering av 250 meter fortau i Nymohagen
  • Etablering av ny G/S-veg mellom Kobbevegen og Selnes skole

Alle tiltakene involverte å oppgradere eksisterende infrastruktur til dagens kommunaltekniske standard, samtidig som vi etablerte nye rørgater som ivaretar fremtidens behov i områdene.

trafikksikker skoleveg
trafikksikker skoleveg