Drenering

Drenering

Drenering

Vi har gjennom 40 år i bransjen opparbeidet oss en helhetlig forståelse av problemer med fuktige kjellere, og kan anbefale den beste løsningen for deg.


En drenering på huset ditt forlenger levetiden, øker verdien, gir et godt innemiljø og motvirker sopp og råte.

En sviktende drenering kan føre til fukt i kjelleren din og en rekke problemer. Med en korrekt anlagt drenering vil du kunne unngå problemer med inntrengning av vann, fuktige kjellere, sopp og råte. En moderne drenering leder vann og fukt vekk fra huset. Vi har mange tiårs erfaring på å legge dreneringer, og mange boligeiere har forbedret innemiljøet og unngått helseplager med vår hjelp.

Vår lange erfaring gjør at vi ser på hvert oppdrag individuelt, og gir en anbefaling etter forholdene på hvilken metode som fungerer best. Vi leverer helhetlige løsninger hvor vi blant annet kan ta i bruk tradisjonelle utendørs dreneringer, fuktstoppere og/eller Elektro Puls System. Mange ganger er en kombinasjon av dette den beste løsningen. Vanskelig tilkomst er heller ingen utfordring for oss. Kommer vi ikke til med gravemaskiner, eller har du et tilbygg på huset, kan vi ringe vår søsterbedrift Vacumkjempen Nord-Norge AS. De kan bruke deres supersugere til å suge opp massen på utilgjengelige steder slik at våre fagfolk kommer til.

Årsaker til fukt i bygg

Det kan være mange årsaker til at det oppstår problemer med fukt og muggsopp i bygg. Når vi kommer på befaring tar vi en helhetlig vurdering av en rekke faktorer. I de fleste tilfeller ser vi at fukten oppstår fra en kombinasjon av:

  • Dårlig ventilasjon i avstengte rom. Er det ikke gjennomtrekk i rommet vil stillestående, varm luft skape fukt. Har du et vaskerom hvor varmekabler står på samtidig som du tørker klær på stativ, uten at du lufter, vil fukten bygge seg opp forpeste inneklimaet.
  • Lekkasjer fra røranlegg, vinduer eller tak
  • Sprekker i grunnmuren hvor vann trenger inn
  • Kondens i luften. Har luften ingen vei å komme ut, vil ofte fordampingen trekke inn i treverk og vegger. Dette kan føre til både råte og mugg.
  • Feil på utendørs drenering. Her kan det oppstå en rekke feil – drensrørene kan bli tette, massene rundt kan bli for tett, rørene kan være skadet, eller så kan fuktstopperne på grunnmuren være feil montert.
  • Kappelær oppsug av vann fra grunnen og inn i gulv/vegger. I noen tilfeller kan problemet ikke være overvannet som kommer inn mot huset. En god utendørs drenering vil fjerne dette. Men vannet kan og trekkes rett opp av grunnen gjennom kappelæreffekten. Her kan å montere EPS-fuktsikring i gulvet og veggene ofte være den beste løsningen.

Tegn på at du har fukt i kjelleren

Det er en rekke ting du kan gjøre selv for å sjekke om du har et fuktproblem i kjelleren din. To av sansene dine kan hjelpe her: Syn og lukt.

Det er flere visuelle tegn en kan se etter som kan gi indikatorer på at det er et fuktproblem. Først og fremst kan du se om det er områder på betongen som er mørkere enn andre, og deretter kjenne etter om du veggen er klam/fuktig.

For det andre kan du se etter oppvokst av muggsopp og saltutslag. Muggsoppen vil se ut som mørke / svarte flekker som kan skrapes av. Ser du dette bør du gjøre tiltak umiddelbart da sopp kan ha negative konsekvenser for helsen til beboerne. Saltutslag vil vise seg som hvite arealer på veggen. Ofte markerer dette hvor fukt er/har vært. Salt er ikke helseskadelig, men er en indikator på fukt.

Det andre du kan gjøre er å bruke nesen. En kjeller med fuktproblemer vil ha en ganske ubehagelig odør som kan beskrives som «muggen» eller som lukten av en potetkjeller. Mer klare symptomer på fukt er selvfølgelig at luften kjennes klam ut. På befaring vil vi se etter alle disse symptomene, i tillegg til å bruke en elektronisk fuktmåler som gir definitive svar.

Ta kontakt dersom du har mistanke om fukt

Om du mistenker at du har fuktproblemer i kjelleren din og at dreneringen kan være skadet, kan du selv sjekke for disse symptomene. Om mistanken bekreftes, eller du ikke er helt sikker:

Ring 974 84 000

Vi har fagfolk med 40 års erfaring som sitter klare til å svare på dine spørsmål.

Kontakt

Telefon 974 84 000

post@stig-kristiansen.no

Maskinentreprenør Stig Kristiansen
Ringveien 69, 9018 Tromsø

 

Personvern og informasjonskapsler

Melding
Vi er sosiale

Følg oss på Facebook for å få med deg mer av alt vi driver med i Maskinentreprenør Stig Kristiansen >

NYHETSBREV

Sertifiseringer og medlemskap
  • Sentral Godkjenning
  • MEF