EPS Fuktsikring

EPS Fuktsikring tørker fuktige murer og gulv ved bruk av strøm


EPS Systemet

Dette systemet stopper kapillæroppsug og fuktvandring i muren og gjør kjellerveggene tørre – uten graving. Elektroder bores inn i muren med ca. 50 centimeters mellomrom og kobles til en EPS-sentral som monteres på et diskret sted. Systemet kobles til en jordet stikkontakt med ca. 5 watts strømforbruk (ca. 30,- per år), og sender ut elektriske impulser som holder veggene tørre uten store inngrep. Systemet kan også monteres som et skjult anlegg ved at ledningene slisses inn i muren og pusses over.

EPS-fuktsikring vil kunne holde muren tørr selv når huset står med «bena» i vann. Dette er bekreftet i flere rapporter over mange tiår utarbeidet av Sintef Byggforsk.

Les mer om EPS-systemet i E-brosjyren

Årsaker til fukt i bygg

 Det kan være mange årsaker til at det oppstår problemer med fukt og muggsopp i bygg. Når vi kommer på befaring tar vi en helhetlig vurdering av en rekke faktorer, samtidig som vi utfører en fuktmåling direkte i vegger og gulv. I de fleste tilfeller ser vi at fukten oppstår fra en kombinasjon av:

  • Dårlig ventilasjon i avstengte rom. Er det ikke gjennomtrekk i rommet vil stillestående, varm luft skape fukt. Har du et vaskerom hvor varmekabler står på samtidig som du tørker klær på stativ, uten at du lufter, vil fukten bygge seg opp forpeste inneklimaet.
  • Lekkasjer fra røranlegg, vinduer eller tak
  • Sprekker i grunnmuren hvor vann trenger inn
  • Kondens i luften. Har luften ingen vei å komme ut, vil ofte fordampingen trekke inn i treverk og vegger. Dette kan føre til både råte og mugg.
  • Feil på utendørs drenering. Her kan det oppstå en rekke feil – drensrørene kan bli tette, massene rundt kan bli for tett, rørene kan være skadet, eller så kan fuktstopperne på grunnmuren være feil montert.
  • Kappelær oppsug av vann fra grunnen og inn i gulv/vegger. I noen tilfeller kan problemet ikke være overvannet som kommer inn mot huset. En god utendørs drenering vil fjerne dette. Men vannet kan og trekkes rett opp av grunnen gjennom kappelæreffekten. Her kan å montere EPS-fuktsikring i gulvet og veggene ofte være den beste løsningen.

Maskinentreprenør Stig Kristiansen AS er eneste leverandør av EPS i Nord-Norge gjennom 15 år.
Enkel visualisering av hvordan EPS-systemet fungerer

Tegn på at du har fukt i kjelleren

Det er en rekke ting du kan gjøre selv for å sjekke om du har et fuktproblem i kjelleren din. To av sansene dine kan hjelpe her: Syn og lukt.

Det er flere visuelle tegn en kan se etter som kan gi indikatorer på at det er et fuktproblem. Først og fremst kan du se om det er områder på betongen som er mørkere enn andre, og deretter kjenne etter om du veggen er klam/fuktig.

For det andre kan du se etter oppvokst av muggsopp og saltutslag. Muggsoppen vil se ut som mørke / svarte flekker som kan skrapes av. Ser du dette bør du gjøre tiltak umiddelbart da sopp kan ha negative konsekvenser for helsen til beboerne. Saltutslag vil vise seg som hvite arealer på veggen. Ofte markerer dette hvor fukt er/har vært. Salt er ikke helseskadelig, men er en indikator på fukt.

Det andre du kan gjøre er å bruke nesen. En kjeller med fuktproblemer vil ha en ganske ubehagelig odør som kan beskrives som «muggen» eller som lukten av en potetkjeller. Mer klare symptomer på fukt er selvfølgelig at luften kjennes klam ut. På befaring vil vi se etter alle disse symptomene, i tillegg til å bruke en elektronisk fuktmåler som gir definitive svar.

Ta kontakt dersom du har mistanke om fukt

Om du mistenker at du har fuktproblemer i kjelleren din og at dreneringen kan være skadet, kan du selv sjekke for disse symptomene. Om mistanken bekreftes, eller du ikke er helt sikker:

Ring 974 84 000

Vi har fagfolk med 40 års erfaring som sitter klare til å svare på dine spørsmål.

I etterkant av installasjon utfører vi etterinspeksjon. Fungerer det ikke får du pengene tilbake.