Fjerning av oljetanker

Vi har kompetanse til og lang erfaring med fjerning av oljetanker på en varsom måte. Fra 2020 blir det forbudt å fyre med olje. Les denne artikkelen for mer informasjon!


Vi utfører hele jobben med å grave opp, sanere og transportere bort tanken for deg. Vi har samarbeid med Vacumkjempen Nord-Norge AS som har sertifiserte fagfolk med tillatelse til å tømme, gassmåle, rense og transportere bort oljetanker.

Gamle oljetanker kan være tikkende miljøbomber med innhold som til syvende og sist kan lekke ut i grunnen, trekke inn i grunnmuren på huset ditt og gjøre det ubeboelig. Dette er farlig avfall som er til stor skade for nærmiljøet, og kan i ytterste konsekvens være helseskadelig for de som bor i området. Det er et nasjonalt forbud mot fyring med mineralolje fra år 2020, og regelen er at tanken skal saneres innen to år etter den ble tatt ut av drift. Skulle det skje en akutt forurensning er det du som eier som er ansvarlig. Er uhellet ute kan vi utføre grunnsanering i samarbeid med vår søsterbedrift, Vacumkjempen Nord-Norge AS.

Prisen på å utføre sanering og fjerning av oljetank avhenger av lokaliseringen, fyllingsgraden og type oljetank du har, og vi gir deg en pris etter befaring. Kostnadene kan senkes hvis vi har flere oljetanker i samme nærområde. Så har du naboer med samme utfordring kan dere forespørre om en gruppe-pris sammen.

Ta kontakt med oss om du har spørsmål så kan vi komme innom på en uforpliktende befaring!

Skjer det en forurensning fra din private oljetank er det du som er ansvarlig!

OFTE STILTE SPØRSMÅL OM FJERNING AV OLJETANKER

Q: Hvordan finner jeg ut om jeg har en oljetank på eiendommen min?

Om din bolig har/har hatt oljekjel, radiator, parafinkamin eller et oljefyrt ildsted har du også mest sannsynlig et brenselslager. Dette kan ha vært montert i kjelleren, murt inn i eget tankrom eller ha vært nedgravd utenfor huset. Du kan sjekke om du finner en dagtank på veggen innendørs, eller se etter påfyllingsrør og lufterør utendørs. Lufterøret har en bøy på seg og påfyllingsrøret har et lokk skrudd fast på enden.

Q: Må jeg fjerne oljetanken eller kan den fylles ned?

Tromsø Kommune opplyser at det ikke er lovfestet at oljetanker under 3200 liter må graves opp og fjernes etter den er tømt og sanert. Men de anbefaler sterkt at tanken fjernes. Nedgravde oljetanker utendørs utgjør den største forurensningsfaren da de ikke kan inspiseres utvendig og det er umulig å vite om de har gått lekk.  Er tanken lett tilgjengelig kan det være like kostnadseffektivt å grave den opp som å fylle den igjen.

Q: Om det skjer forekommer et utslipp fra oljetanken min som forurenser grunnen er vel dette dekt av forsikringen?

Ikke nødvendigvis. Oljeforurensingsskader er ikke dekket av bygningsforsikringen. Forsikringen vil dekke utbedring av skade på bygningen som følge av forurensning, men dekker sjeldent skader på selve eiendommen. Grunnsanering er en krevende og svært kostbar affære som kan komme på alt fra 200 000 – 1 000 000 kroner. Ansvarlig forurenser kan også komme i ansvar ved forurensingsskade på naboeiendommer.

Q: Kan jeg gjøre deler av jobben selv?

Selvfølgelig! Hvis du ønsker kan du godt grave fram tanken på egen hånd, men du må være svært forsiktig og ikke skade tanken. Du må ikke prøve å ta opp tanken uten at den er tømt og sanert av et sertifisert firma! Er det en skade på tanken og olje lekker ut i grunnen blir det fort kostbart. Du kan også transportere tanken bort selv, men den må da være dokumenterbart tømt og sanert i forkant av profesjonelle.

Q: Hvilke lover og regler gjelder for oljetankene?

Stortinget vedtok i 2017 «Forskrift om forbud mot bruk av mineralolje til oppvarming av bygninger fra 2020.» Forbudet gjelder alle boliger og bygninger, med unntak av blant annet industribygninger, fritidsboliger som ikke er tilkoblet strømnettet og driftsbygninger i landbruket.

Videre sier forurensningforskriften §1-8 at nedgravde oljetanker som midlertidig tas ut av bruk skal tømmes for olje og sikres slik at utilsiktet påfylling ikke kan forekomme. Tanker som tas permanent ut av bruk skal tømmes og graves opp hvis ikke kommunen gir dispensasjon til å rengjøre og fylle den igjen. Denne forskriften gjelder kun tanker over 3200 liter, men det er opp til den enkelte kommune å bestemme om forskriften skal gjelde alle nedgravde tanker uansett størrelse. Vi henviser derfor til Tromsø Kommune om du trenger avklaring for hva du må gjøre med din oljetank. I alle tilfeller er det du som tankeier som er ansvarlig for at tanken er i forsvarlig stand slik at forurensning ikke kan forekomme.

oljetank

ENOVA-STØTTEORDNING VED FJERNING AV OLJETANKER

Det stemmer at ENOVA kan gi et fast støttebeløp på 20 000,- når du fjerner oljefyring og oljetank samtidig som du legger om til en varmeløsning de støtter. Dette beløpet halveres i 2019 og avvikles helt når forbudet trer i kraft i 2020. Varmeløsningene som støttes er:

 • Biokjel
 • Bio-ovn med vannkappe
 • Væske-til-vann-varmepumpe
 • Luft-til-vann-varmepumpe
 • Fjernvarme

Fjerningen må ha vært gjennomført de siste 18 måneder for at du skal ha krav på støtte og være utført av et registrert firma. Avhengig av hvilken varmeløsning du erstatter oljefyringen med kan du få et tilleggsbeløp i støtte:

 • Biokjel inntil 45 000,-
 • Bio-ovn med vannkappe inntil 30 000,-
 • Væske-til-vann-varmepumpe inntil 50 000,-
 • Luft-til-vann-varmepumpe inntil 40 000,-
 • Fjernvarme

For å motta denne støtten må du registrere kostnadene hos ENOVA. Legg ved dokumentasjon på den nye varmekilden og alle relevante fakturaer. Du kan velge å få pengene utbetalt med en gang eller som en del av skatteoppgjøret ditt.

Merk at du har ikke krav på støtte hvis det går mer enn 18 måneder fra du installerte nytt varmesystem til oljetanken ble fjernet. Du har heller ikke krav på støtte for sanering og fjerning av oljetank alene. Mer informasjon finnes på ENOVA hjemmesider

ENOVA-støtten halvveres i 2019 og fjernes i 2020.

Vi kan også hjelpe med

Kontakt

Telefon 974 84 000

post@stig-kristiansen.no

Maskinentreprenør Stig Kristiansen
Ringveien 69, 9018 Tromsø

 

Personvern og informasjonskapsler

Melding
Vi er sosiale

Følg oss på Facebook for å få med deg mer av alt vi driver med i Maskinentreprenør Stig Kristiansen >

NYHETSBREV

Sertifiseringer og medlemskap
 • Sentral Godkjenning
 • MEF