Fjerning av oljetanker

Vi kan grave opp, sanere og transportere vekk gamle oljetanker for deg!


Vi har kompetanse til og lang erfaring med fjerning av oljetanker på en varsom måte med en variert maskinpark som kan utføre oppdrag med stor fleksibilitet. Vi utfører hele jobben med å grave opp, sanere og transportere bort tanken.

Gamle oljetanker kan være tikkende miljøbomber med innhold som til syvende og sist kan lekke ut i grunnen, trekke inn i grunnmuren på huset ditt og gjøre det ubeboelig. Dette er farlig avfall som er til stor skade for nærmiljøet, og kan i ytterste konsekvens være skadelig for de som bor i området. Lokale kommuner setter strenge krav til disse. Flere og flere områder opplever å få pålegg om fjerning av oljetanker. Skulle det skje en akutt forurensning er det du som eier som er ansvarlig. Skulle uhellet være ute har vi utføre grunnsanering i samarbeid med vår søsterbedrift, Vacumkjempen Nord-Norge AS.

Les mer om private oljetanker her

Ta kontakt med oss om du har spørsmål, så kan vi komme innom på en uforpliktende befaring!

Skjer det en forurensning fra din private oljetank er det du som er ansvarlig!

Vi kan også hjelpe med

Kontakt

Telefon 974 84 000

post@stig-kristiansen.no

Maskinentreprenør Stig Kristiansen
Ringveien 69, 9018 Tromsø

Melding
Vi er sosiale

Følg oss på Facebook for å få med deg mer av alt vi driver med i Maskinentreprenør Stig Kristiansen >

NYHETSBREV

Sertifiseringer og medlemskap
  • Sentral Godkjenning
  • MEF