2017: Glimmervegen Borettslag – utskiftning av vann og avløpsledninger

Sommeren 2017 fikk vi i oppdrag å skifte ut vann- og avløpsledning samt utvendig drenering for Glimmervegen borettslag. 


Dette borettslaget ble bygget rundt år 1970 og består av totalt 155 boenheter. I likhet med mange boliger fra denne tidsperioden var de moden for å skifte ut rørsystemene sine. En av hovedutfordringene med aldrende avløpsledninger er at de kan bli deformerte og ha redusert kapasitet. Borettslaget ville også legge ny utvendig drenering på samtlige berørte hus når en først skulle grave opp.

Vårt oppdrag innebar blant annet å:

  • Grave cirka 910 meter utvendig grøfte-trase med spillvann, overvann og vannledning
  • Grave omentrent 1025 meter trase for vann og avløpsledninger langs rekkehus. 525 meter av disse var under tilbygg.
  • Legge ny drenering rundt 21 rekkehus
  • Fjerne 16 nedgravde oljetanker
  • Etablere 41 stk. overvanns- og spillvannskummer
  • Reetablere i overkant av 7500 m2 grøntareal

Et spesielt moment med dette prosjektet var at rørene som lå under rekkehusene var i svært dårlig forfatning. For å skifte disse ut brukte vi vår søsterbedrift, Vacumkjempen Nord-Norge AS, til å suge ut tunneler under gulvene fra yttermur inn til punktet rørene gikk opp til hver enkelt boligenhet. Vi kunne da legge om hele rørsystemet til utenfor bygningsmassen, og tunnelene ble etterpå blåst igjen med pukk av Vacumkjempen.

Byggetiden gikk fra sommeren 2017 til høsten 2018 og var et spennende prosjekt hvor vi høstet gode erfaringer. Vi takker for oppdraget!

Kontakt

Telefon 974 84 000

post@stig-kristiansen.no

Maskinentreprenør Stig Kristiansen
Ringveien 69, 9018 Tromsø

 

Personvern og informasjonskapsler

Melding
Vi er sosiale

Følg oss på Facebook for å få med deg mer av alt vi driver med i Maskinentreprenør Stig Kristiansen >

NYHETSBREV

Sertifiseringer og medlemskap
  • Sentral Godkjenning
  • MEF